PRIVATE SESSIONS

מינדפולנס לטיפוח קבלה וחמלה ~ יום שישי 30/8, 8:00-10:30

תרגול מינדפולנס מכוון לטיפוח איכויות לב מיטיבות של קבלה וחמלה.

כיצד טיפוח איכויות אלו יכול להיטיב איתנו בחיינו? באיזה אופן אפשר ליישמן בחיי היומיום המורכבים והמאתגרים שלנו? מה עומד בינינו ובין הקבלה, האמפתיה והחמלה? מה עושים במקום בו נגמרה לי האמפתיה ופגשתי את תשישות החמלה? מה היה לבודהה להגיד על כל זה? ואיך כל זה קשור לאפשרות לחיות חיים טובים ומייטיבים?

דרך תרגול מינדפולנס בישיבה, בשכיבה ובתנועה, ובמעגל נשי חוקר וער, נתנסה ונלמד את הדרך האישית של כל אחת, לטיפוח האיכויות האלו בתוכה, ואת האופן בו היא יכולה להעצים אותן בחייה.